Home
Introductie
Winkels
Kunst
Workshops en lezingen
Spirituele onderwerpen
Lichtwerkers
Transmissiemeditatie
Mariaverschijningen
Aanbevolen
Contact
Spirituele onderwerpen

Lichtwerkers

Wie en wat zijn Lichtwerkers?

Lichtwerkers worden meestal plots wakker en voelen zich ineens verbonden met deze term. Ze herinneren zich dat ze hierheen kwamen met een duidelijke missie. Ze herkennen deze Tijd ook als de Tijd waarin de Mens een Sprong zal maken.

Cirkels van lichtOveral ter wereld worden Lichtwerkers wakker, en sluiten zich bij elkaar aan. Niemand weet precies wat er moet gebeuren, en toch volgen ze precies wat hun missie inhoudt. Er is een sterke aantrekkingskracht naar het Goddelijke en intense drang om de Wereld te helpen. Elke Lichtwerker wordt begeleid door de Hemelse Hiërarchie, ze worden bijgestaan met informatie, heling en Liefde om snel in hun Kracht te komen staan, en actief deel te nemen aan de Planetaire Ascensie.

Bron: Lichtwerkers Tempel - http://www.cirkelsvanlicht.nl

 

Niet alles is lichtwerk: bron Centre New Dimensions

Wij zijn op aarde om gevoed te worden en te voeden om zodoende onderscheidingsvermogen te verwerven en bewust te worden. Dit is een eeuwigdurende cirkel en zo zal het altijd zijn. Vandaar dat het zo belangrijk is om vanuit dit gevoel te handelen. Als wij naar ons gevoel luisteren, dat gevoed wordt door onze ziel, dan zal altijd de juiste richting gevonden worden. Laten wij ons dan ook voeden vanuit onbaatzuchtige liefde ofwel de universele liefde. Heb mededogen met jezelf maar tracht ook met veel mededogen en Liefde naar anderen te kijken. Nu de tijd gaat dringen, dienen Lichtwerkers met nog meer mededogen te werk te gaan. Het vraagt discipline om streng te zijn voor jezelf en daarmee ook voor anderen, maar dan wel in Liefde! Het is noodzakelijk om de zuiverheid niet te laten ondermijnen! Negatieve energie, haat, en ellende het overspoelt de aarde meer en meer. Ook deze negatieve energie geeft voeding, doordat het weer negatieve energie aantrekt. Voedt deze energieën dan ook niet langer en sluit geen compromissen meer met hen die het Licht niet trouw zijn omdat je hierbij afbreuk doet aan je eigen Licht.

De schare Lichtwerkers is nog altijd niet groot. Men wil wel graag, maar het is nog altijd voor velen moeilijk om de aanschakeling te maken omdat zij het werkelijke Licht in zichzelf nog niet durven te zien. Velen van ons zitten nog in moeilijke processen, zitten vast, kunnen vaak niet voor of achteruit. Toch, dienen wij de ander in zijn of haar proces te laten. Het heeft geen zin om dit te willen sturen, aangezien hier niemand mee gediend is. Overigens roept inbreken in het proces van een ander alleen maar negatief karma op. Juist de ander te laten, is werkelijke liefde! Toch is dit voor velen moeilijk omdat wij de ander geen pijn willen zien lijden. Het grote verschil ligt gelegen in het hebben van mededogen en niet in het hebben van medelijden! Wees krachtig en sterk en blijf vertrouwen op je eigen innerlijke Licht. Hiermee verhoog je niet alleen je eigen Licht maar ook het Licht van de aarde en hier gaat het om.

Negatieve krachten zullen alles op alles zetten om te voorkomen dat het Licht wordt gezien. Het Licht wordt gezien door de massa, maar ook door de eenling. Daar waar de eenling worstelt om het Licht te gaan zien, zal hij makkelijker ten prooi vallen aan duistere krachten, immers alleen is maar alleen. Maar als de groep groter wordt en de groep is zuiver en de groep slaat de handen ineen, dan wordt het veel moeilijker om door de negatieve krachten naar beneden getrokken te worden. Dit is dan ook de sleutel tot het Ware Lichtwerk! Met vereende krachten blijven werken aan het innerlijke Licht door het Lichtwerk trouw te blijven en te steunen. Is er maar een zwakke schakel, dan trekt deze alles naar beneden. Een zwakke schakel kan dan ook het hele werk teniet doen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om het werk uit te dragen in volledige zuiverheid. We zullen nog zorgvuldiger en zuiverder moeten worden. Ook al blijft er bij wijze van spreke niemand meer over, door te zuiveren zullen de juiste Lichtwerkers zich aansluiten. Dit is geen proces zonder beproevingen, je zult je alleen voelen en je afvragen waarom dit alles nodig is? Als je niet zuivert, zul je geconfronteerd blijven worden met een zwak psychisch en emotioneel veld waardoor negatieve entiteiten hun werk kunnen blijven doen. Vergeet niet dat de wereld om ons heen een afspiegeling is van onze innerlijke wereld! Het is dus heel belangrijk om nu het oude karma af te wikkelen! Hierdoor worden wij sterker en krachtiger en krijgen de negatieve krachten minder vat op ons. Het is nodig om deze zelfontwikkeling in een snel tempo door te maken en te doorvoelen. De tijd dringt! Durf te zijn wie je bent en zuiver je systeem, waardoor je een sterke schakel voor het Lichtwerk wordt.

Het is nu dan ook tijd om ons te herenigen en om het Lichtwerk uit te dragen. Maar, het is niet zo eenvoudig om de Lichtboodschap te laten doorklinken op het aardse vlak. Momenteel is er een wildgroei van zogenaamde Lichtwerkgroepen. Iedereen die zich serieus met Lichtwerk bezig houdt, zal zich moeten gaan trainen in onderscheiden, door te voelen vanuit ons hart en niet langer vanuit onze plexus solaris. De heilige intuïtie is zuiver daar kan niemand aan voorbij gaan. Blijf waakzaam en val niet voor zogenaamde mooie woorden, prachtige boeken, stralende personen, verlossende geschriften, channelingen van Hoge Lichtwezens en dito sites. Blijf, bij je gevoel!! Wij willen jullie als trouwe lezers van onze Lichtwerkberichten vragen om kritisch te blijven, ook naar onze berichten. Er zijn momenteel vele Lichtwerkgroepen bezig op aarde met het verspreiden van het Woord. Echter, het woord weerklinkt in ieder mens, en het enige dat we hoeven te doen, is te luisteren naar onze eigen intuïtie. Toch zijn de woorden van sommige Lichtwerkgroepen vaak mooier dan dat ze zijn. Wie heeft er van jullie wel eens een cursus of lezing gevolgd waar veel geld mee gemoeid was? Ondersteunende teksten, handreikingen en begeleiding moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Het is niet de bedoeling dat er met dit werk veel geld wordt verdiend. Het is ook zeker niet de bedoeling dat hier mensen worden uitgebuit en op een verkeerd been worden gezet. Veel van dit soort cursussen, lezingen of geschriften lijken prachtig maar de boodschap die hierin verkondigd wordt, laat nooit zien dat je hard aan jezelf moet werken, alles zou eigenlijk wel vanzelf gaan. Nou, laat je niet misleiden door deze woorden ook al klinkt de boodschap nog zo mooi, want niets gaat vanzelf

Overigens, Lichtwerkers werken nooit in groepen want zij werken uitsluitend aan het Zelf!

Hoe komt het dat er dan zoveel mooie boodschappen de ronde doen in Lichtende verpakking, terwijl ze ons eigenlijk laten vervallen in ledigheid? Dit heeft alles te maken met het gegeven dat er naast zuivere mediums ook vele onzuivere mediums zijn die nog een te groot ego hebben. Zij trekken energieën aan vanuit de lagere astrale velden van bewustzijn. Deze lagere velden worden bevolkt met zielen die nog teveel aan de aarde hangen en een te groot ego bezitten. Deze aardgebonden zielen willen heel graag een zuivere boodschap doorkruisen omdat deze astrale wezens het Licht niet dienen. Zij willen voorkomen dat de aarde wordt opgetild naar een hoger plan en voeden deze mediums die hiervoor open staan met zeer aardig klinkende boodschappen. Echter de grote adder die hieronder schuil gaat, is dat er niets wordt gezegd over het werken aan het Zelf! Men krijgt een boodschap voorgeschoteld die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. En dat is nu ook gelijk de grote valkuil voor alle Lichtwerkers!

Deze tijd vraagt om bewustwording en dat kan zeer snel gaan, als je er maar voor open stelt. Echter, we moeten niet uit het oog verliezen dat de Nieuwe Tijd niet binnengewandeld kan worden zonder enige vorm van discipline. Wij kunnen nimmer bewust worden als wij onze lessen niet leren! Wij kunnen ook niet bewust worden als wij ons zelf niet leren kennen. Het kan dus niet zo zijn, dat we zonder iets te hoeven doen, de overgang naar een nieuwe dimensie kunnen maken. Zou dat wel zo zijn, dan zou deze hele periode van grote beroering een grote farce zijn. Niets staat dan ook op zichzelf. Elke Lichtwerker heeft de taak om voorlichting te geven over hoe de vork werkelijk in de steel steekt. Wij vragen jullie dan ook met klem om de ander te wijzen op zelfwerkzaamheid en niets meer dan dat! Vandaar dat het zo belangrijk is om continu te zuiveren door hard te werken aan het Zelf, op deze wijze wordt je trilling hoger en trek je ook zuiverdere energieën aan. Wat we uitstralen, trekken we aan, dus begin altijd bij jezelf.

Zelfwerkzaamheid houdt in dat wij continu werken aan de uitzuivering van onze systeem, zoals wij ook een adressenboek met familie, vrienden en kennissen onder loep nemen door te voelen met ons hart wie bij ons hoort en wie niet. We dienen ons vrij te maken van ons emotionele veld en het tweezijdige zwaard durven te hanteren. Volg je innerlijke roep! Mocht je een website of tijdschrift in beheer te hebben ga dan telkens weer na of de informatie en eventuele links nog wel zuiver zijn, gisteren is immers niet vandaag! Alles is aan verandering onderhevig en niets zou statisch moeten zijn. Wees grondig en streng en voer een strikt beleid bij het beoordelen van wat bij je hoort of niet. Maak geen kniebuiging meer naar commerciële, emotionele, mentale, intellectuele of zweverig georiënteerde belangen. Kijk naar wat een Universele uitstraling heeft, omdat dit het Lichtwerk dient en versterkt. Hierdoor zal het Lichtwerk als één visie en eensgezinde energie het Licht trouw blijven en zullen zwakke schakels vanzelf afhaken als deze niet meer door één van ons gevoed worden. Zie het bolwerk van Lichtwerkers als een piramide, als je één element weghaalt, stort de hele piramide in. Deze tijd is een tijd van zuiveren, zuiveren en nog eens zuiveren. Het gaat erom dat alles wat op onze weg komt begrepen en afgewikkeld wordt. Zuiver en gedegen onderricht is dan ook heel belangrijk bij dit zuiveringsproces. Laat je hierbij enkel nog leiden door het Goddelijke Licht, want dat is je enige wegwijzer!

Voor meer informatie: zie www.spiritueeltrefpunt.nl

 
AngelShop

Colofon